Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

VYBRANÉ ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI

Pro registraci se nejprve Přihlaste
Forma: on-line studium + e-learning
Termín: 1.den: 20.10.2021, 10:00 - 15:00
Místo:
Odkaz na mapu: Otevřít
Určeno pro: starostky, starosty, zastupitelky a zastupitele obcí I. typu
Anotace kurzu:

OBSAH KURZU:

Aplikace Zasedání zastupitelstva online

  • Aplikace je určena pro všechny zástupce obcí. Jejím cílem je zjednodušení administrace zasedání zastupitelstva.

Aplikace Správní řízení

  • Aplikace provádí uživatele typickými správními řízeními zástupců obcí I. typu.

Obě aplikace jsou dostupné zdarma na: https://portalzastupitele.cz/Aplikace.aspx.

Přednáší: Michal Hinda, Ing. Jan Havlík, MPA
Program: KURZ NA MÍRU EL. NÁSTROJE POZVÁNKA A PROGRAM (3).pdf
Poznámka:
Kontakt na koordinátora: Karel Drašner drasner@smscr.cz tel. +420 770 600 361
Kontakt na manažera vždělávání: Jitka Mattyašovská mattyasovska@smscr.cz tel.: +420 770 600 634