Přihlášení.

Pro přihlášení je použit účet aplikace www.rokvobci.cz.

Pro vytvoření účtu obce, proveďte registraci na portálu www.rokvobci.cz