Přihlášení.

Pro přihlášení je použit účet aplikace www.rokvobci.cz.

E-mail  
Heslo  
Registrujte se pokud nemáte vytvořený účet
Projekt „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997 je spolufinancován EU.