Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Přihlášení.

Pro přihlášení je použit účet aplikace www.rokvobci.cz.

Registrujte se pokud nemáte vytvořený účet    Obnovit heslo