Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Registrace.

Pro komplexní nabídku vzdělávání je nutná registrace.
Registrací na Portál zastupitele jste přihlášen/a ke sledování webinářů/on line seminářů a do e-learningové části vzdělávacího programu Škola místních samospráv.

Budete přesměrováni na web Rok v obci, který je propojen s Portálem zastupitele.
Vaše registrace bude schválena zodpovědným pracovníkem. REGISTRACE