Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáže


Stáže budou realizovány v obcích oceněných např. v soutěži Vesnice roku, Dobrá praxe roku a dalších obcích, které mohou prezentovat
zajímavé ověřené postupy/projekty. Program bude připraven s odbornými lektory, zástupci obcí apod.


Univerzita starosty


Třídenní vzdělávací semináře pro starosty, zastupitele a zaměstnance


Aktuální nabídka

DatumNázevRegionObec 
26.6.2020 CESTOVNÍ RUCH V MALÝCH OBCÍCH Karlovarský Poustka Více informací
Proběhlé akce