Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Stáže


Stáže jsou realizovány ve spolupráci s odbornými lektory v dané problematice, ale také se zástupci obcí, které mají co nabídnout. Jako příklady lze uvést oceněné obce v soutěži Vesnice roku, Dobrá praxe roku apod. Témata stáží vždy vybíráme dle aktuálních požadavků a zajímavých příkladů z území. Aktuální nabídku stáží je možné sledovat na hlavní straně Portálu zastupitele nebo v nabídce níže. 

V současné době nabízíme stáže zejména online formou, ale také i prezenční formou.

Univerzita starosty


Jedná se o Třídenní vzdělávací semináře pro starosty, zastupitele a zaměstnance obcí I. typu, který je realizován vždy jedenkrát v kalendářním roce. Součástí Univerzity starosty je široká nabídka různých témat, se kterými účastníky kurzu lektoři detailně seznámí.


Aktuální nabídka

DatumNázevRegionObec 
24.2.2022 Stáž: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A OPATROVNICTVÍ V MALÝCH OBCÍCH ONLINE / formou videokonference Více informací
08.2.2022 Stáž: ROZVOJ OBCE. Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj obce nejen s využitím dotací? ONLINE / formou videokonference Více informací
01.2.2022 Stáž: JAK OVLIVNIT PŘÍJMOVOU STRÁNKU ROZPOČTU OBCE (za účasti starostů obcí Vysočina, Nová Lhota, Tvarožná Lhota) ONLINE / formou videokonference Více informací
25.1.2022 Stáž: VODA V KRAJINĚ A OBCI *** (příklady z praxe Vám představí tvůrce územních plánů a zkušený starosta obce Vlastiboř Vlastimil Smítka) ONLINE / formou videokonference Více informací
Proběhlé akce