Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Aplikace


Síťování partnerů
V rámci projektu byla vytvořena aplikace Síťování partnerů, kde mohou subjekty z veřejného i soukromého sektoru navazovat spolupráci.

Správní řízení
V rámci projektu vzniká aplikace nazvaná Správní řízení, která má za cíl provést uživatele typickámi správními řízeními zástupců obcí I. typu.

Zasedání zastupitelstva
Aplikace Zasedání zastupitelstva vám pomůže s přípravou, průběhem a náslendým uzavřením zasedání zastupitelstva. V rámci aplikace můžete také vytvořit zápis ze zasedání zastupitelstva.

Místní poplatky
Aplikace Místní poplatky vám pomůže s administrací místních poplatků v obci. Vytvářejte, editujte, administrujte poplatky na jednom místě. Importujte seznamy poplatníků a usnadněte si práci s poplatky. Už nebude třeba využívat excelové tabulky.

Daňová kalkulačka
Aplikace Daňová kalkulačka vám pomůže s predikcí daňových příjmu pro vaši obec. Zároveň si v adpliakci můžete vytvořit návrh rozpočtu pro další rok!