Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Lektoři


Foma lektorování
Téma
Kraj
Specializace
Ing. Luděk Beneš
map
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Finance
Plánování, strategie
Zákon o obcích
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, fakulta sociálně ekonomická v Ústí nad Labem - obor regionální rozvoj
11 let praxe v oblasti obnovy a rozvoje venkova
- zákon o obci
- dotace
- strategické plánování
- finance
- příklady dobré praxe z mé obce (Dymokury)
Mgr. Hana Brzobohatá
map
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
insert_chart
Spisová služba
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, studijní obor historie
- od roku 2000 přednášky, školení, semináře na téma spisová a archivní služba pro různé vzdělávací agentury (většina seminářů akreditována)
- výuka problematiky spisové služby, předarchivní péče a digitálního archivnictví na Masarykově univerzitě v Brně (Filozofická fakulta, Katedra archivnictví a pomocných věd historických)

spisová služba (zákon č. 499/2004 Sb.)
Mgr. Milan Čigáš
map
Středočeský kraj
Ústecký kraj
insert_chart
Manažerské dovednosti
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, obor Katolická teologie
Lidské zdroje - personalistika
Personální řízení, nábor apod.
Mgr. Lenka Dostálová
map
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Knihovny, zpravodaje
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor informační studia a knihovnictví
- od roku 2006 působení v knihovnictví - metodická a poradenská činnost pro knihovníky a zřizovatele; knihovnické, bibliografické, referenční a informační služby
- příprava a realizace informačních lekcí a programů pro školy a veřejnost; publikační činnost
- člen redakční rady odborného periodika (časopis Čtenář)
- člen pracovní skupiny mezinárodní knihovnické organizace LIBER

Výstavba a rekonstrukce knihoven, architektura knihoven
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
map
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Knihovny, zpravodaje
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta – obor český jazyk, literatura a hudební výchova
- Národní knihovna ČR 13 let
- práce v knihovnictví 25 let (čtenářská a informační gramotnost)

Čtenářská gramotnost
Ing. Jan Havlík, MPA
map
Kraj Vysočina
insert_chart
Finance
Zákon o obcích
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
VŠB Ostrava, hornická geologie a průzkum
22 let ve funkci tajemníka ORP
Zákon o obcích, veřejné finance, veřejné zakázky, správní agendy
Mgr. Michal Hinda
map
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
insert_chart
IT technologie
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Karlova v Praze - obor politologie
Koordinátor služby audit webových stránek SMS-služby s.r.o.
Přístupnost webových stránek
Mgr. et Mgr. Dominik Hrubý
map
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Ochrana osobních údajů
Spisová služba
Správní řád
Zákon o obcích
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - obor právo, právní věda
- Fakulta sociálních věd - obor žurnalistika

- od 2018 legislativní analytik a právní specialista v SMS ČR, zastupování obcí v oblasti veřejné správy a financování
Kontrolní řád, evidence obyvatel, GDPR, zákon o obcích (krajích, hl. m. Praze), správní řád
Barbora Špicarová Stašková, M.A.
map
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Sociální oblast
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, obor Sociologie a sociální politika - Bc.
- Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften - M.A.

- od roku 2016 v projektu MPSV – Podpora sociálního bydlení (garant kontaktního centra, zaměřeného na spolupráci s obcemi; od 2/2020 hlavní garant projektu)
Sociální oblast
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
map
Jihomoravský kraj
insert_chart
Finance
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, obor Právo a právní věda
Právnická fakulta MU finanční a daňové právo, specializace zejména na problematiku místních daní
Místní daně, místní poplatky, daň z nemovitých věcí
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
map
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Ochrana osobních údajů
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Masarykova univerzita, program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná správa
- koordinátorka projektu GDPR SMS-služby s.r.o
- každodenní kontakt s veřejnou správou, řešení praktických situací na obcích z pohledu ochrany osobních údajů, které přesahují do běžných činností samosprávy

Ochrana osobních údajů ve školách a na obcích, zákon o svobodném přístupu k informacím, kontrolní řád
Vlastimil Doležal, PhDr.
map
Ústecký kraj
insert_chart
Finance
Zákon o obcích
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor učitelství český jazyk - dějepis
- 1990 - 1998, starosta města Litvínov, člen zastupitelstva města 1990 - 2018, člen rady města
- 2000 - 2012 Ústecký kraj, člen zastupitelstva, člen rady kraje 2000 - 2008, člen a předseda finančního výboru na úrovni město a kraj

Finance obcí, zákon o obcích
JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.
map
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Občanské právo
Pracovní právo
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, obor Právo
- Ministerstvo životního prostředí ČR - 2 roky
- Magistrát města Prostějova - 11 let
- pedagog na Vyšší odborné škole, Přerov, Univerzita Palackého (právo), Vysoká škola logistiky Přerov (Legislativa v logistice, Živnostenské podnikání) - 21 let
- v současnosti Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ( Právo pro ekonomy, Právo pro podnikatel, Správní právo)
- Lektor pro zaměstnance veřejné správy.

Občanské právo, obchodní právo, správní právo, pracovní právo
Ing. Emilie Klinkovská
map
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Dopravní agendy
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta Provoz a ekonomika dopravy a spojů, studijní obor - Stavba, údržba a rekonstrukce tratí
- 1994 – 2007 vedoucí odd. silničního hospodářství na Odboru dopravy Magistrátu města Zlín
- 2007 – 2014 vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Vizovice
- 2014 – dosud vedoucí odd. silničního hospodářství na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje
- od roku 1994 až dosud - přenesená působnost státní správy na úseku silničního hospodářství (silniční správní úřad + speciální stavební úřad)

Pozemní komunikace
Mgr. Irena Drijáková, Dis.
map
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Sociální oblast
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- Vyšší odborná škola sociální v Ostravě - Mar. Horách, obor – sociální práce
- Masarykova Univerzita Brno, Právnická fakulta, program – právní specializace, obor právo sociálního zabezpečení
- Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, program – sociální politika a sociální práce, obor sociální práce s poradenským zaměřením

- 1984 – 1991, Tatra Kopřivnice, n. p. (plánovací a materiální účetní technického střediska)
- 1991 – 1993, OSVČ, účetnictví (JÚ, PÚ) pro podnikatele
- 1997 – 2000, HI – Level 2001, s. r. o, úvěrová asistentka, kontrolor a účetní PÚ a JÚ
- 2000 – 2003, Charita Kopřivnice – sociální pracovnice, vedoucí Občanských poraden - přímé sociální poradenství a sociální práce s klienty
- 2003 – 2011, Krajský úřad Moravskoslezského kraje,, odbor sociálních věcí, oddělení všech nepojistných sociálních dávek - referent
- 2012 – dosud, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociální ochrany, referent- sociální pracovník, krajský metodik

Systémy sociální ochrany osob (např. sociální politika, systémy sociální zabezpečení, veřejné opatrovnictví a další oblasti související)
Mgr. Jiří Holý
map
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Školství
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
- 1983 – 1995 středoškolský učitel
- 1995 – 1998 zástupce ředitele SŠ a VOŠ
- 1998 – 2000 ředitel okresního školského úřadu Příbram
- 2001 – 2009 vedoucí správního a organizačního oddělení odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje
- 2010 – dosud ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
Odborná a lektorská činnost:
• Poradenská, metodická a lektorská činnost v oblasti veřejné správy ve školství (1998 – dosud)
• Člen expertních skupin FDV MPSV (2013 – 2015)
• Člen Národní rady pro kvalifikace (2013 – dosud)
• Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC na VŠFS (2003 – 2005)
• Zvláštní odborná způsobilost na úseku školství (vyhláška MV ČR č. 345/2000 Sb.)
• Studium pro ředitele škol a školských zařízení (§ 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.)
• Člen projektového týmu za zřizovatele škol v národním projektu Cesta ke kvalitě (2010-2012)
• Předseda Asociace krajských vzdělávacích zařízení, z.s. (od 2018 dosud

Kompetence územních samosprávných celků v oblasti školství
Mgr. Ing. Tomáš Kobza
map
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Občanské právo
Pracovní právo
Zákon o obcích
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
- Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta, studijní program Právo a právní věda, studijní obor Právo
- Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, studijní program Hospodářská politiky a správa, studijní obor Národní hospodářství

- 2020 – doposud, Základní škola Libina - učitel (matematika, dějepis)
- 2020 – doposud, Sdružení místních samospráv ČR - odborný lektor
- 2019 – 2020, Prefa Troubelice a. s. - vedení společnosti
- 2010 – 2018, Obec Libina - starosta obce
- 2003 – 2010, Olšanské papírny a. s., manažer exportu

Zákon o obcích, veřejné finance, zákoník práce, správní řád, občanský zákoník, kontrolní řád
RNDr. Marek Komárek
map
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
insert_chart
Dopravní agendy
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Karlovu v Praze, obor Geografie a kartografie, poté specializace na Sociální geografii a regionální rozvoj
- pověřenec pro ochranu osobních údajů v obcí v rámci společnosti SMS-služby
- odborný asistent poslance na Ministerstvu dopravy
- UK a ČVUT,pedagog předmětů s dopravní tématikou

Správní řád, doprava, strategické plánování
Ing. Mgr. Miroslav Kroc
map
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
insert_chart
Finance
Zákon o obcích
verified

Prezeční výuka
- Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, obor strojírenská technologie
- Západočeská univerzita, pedagogické fakultě, obor -matematika a fyzika

- 1998 Okresní úřad Rokycany - kancléř (vedl jsme v okrese tajemníky, matrikářky, zajišťoval školení a chod celého úřadu)
- 2001 Okresního úřadu Plzeň-jih - přednosta úřadu
- 2022 Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - ředitel
- 2007 Ministerstvo vnitra - zástup 1. náměstka, dle praxe v oblasti státní správy v oblasti policejního školství, zdravotnictví, sociálních věcí, bezpečnostní vědy a výzkumu, sportu
- 2014 obce Břasy - uvolněný starosta

Zákon o obcích, ekonomika samospráv
Ing. Mgr. Stanislav Kropáček
map
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Zákon o obcích
verified

Prezeční výuka
- Univerzita Karlova v Praze, pedagogické minimum
- Masarykova univerzita v Brně, právnická fakulta obor veřejná správa

2002 dosud MěÚ Pelhřimov - vedoucí hospodářského odboru (správa majetku)
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.
map
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
insert_chart
Životní prostředí
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- ČVUT, Fakulta stavební, vodní stavby a vodní hospodářství
- ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, doktorský program

40 let praxe v oboru vodního hospodářství a hydrogeologie
Krizové řízení, životní prostředí
Mgr. et Mgr. Michaela Malá
map
Pardubický kraj
Středočeský kraj
insert_chart
Plánování, strategie
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd , navazující magisterský obor - sociologie
- Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
navazující magisterský obor - Historická sociologie

- působení v týmu Participativní plánování a design na Univerzitním centrum energeticky efektivních budov ČVUT (ČVUT UCEEB)
- Spoluautorka Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí (www.atraktivniobec.cz)
- realizace výzkumných a participativních aktivit s veřejností v rámci urbanistických témat (např. Sociologicko-antropologický výzkum žitého prostoru v lokalitě Palmovka, procházka s obyvateli obce Bukovka po veřejných prostranstvích, Antropologicko-sociologická studie Palackého třídy v Nymburce za účelem její rekonstrukce a revitalizace, Antropologicko-sociologická studie města Klatovy a jeho částí jako podklad pro územní studii)

Zapojování veřejnosti do plánování veřejných prostranství
Mgr. Eva Suchomelová
map
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Knihovny, zpravodaje
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor učitelství pro 2. st. ZŠ a střední školy, aprobace český jazyk a literatura – hudební výchova
- Pedagogická fakulta UK Praha - pedagog
- VŠEM Praha, 3roky, koncepce a vedení semestrálních přípravných kurzů z ČJ na přijímací zkoušky na VŠ
- vedení praktických aplikací Český pravopis pro písemnou praxi
- Zakladatelka a lektorka platformy tréninkových kurzů Pravopisná posilovna (od r. 2016)
- skupinové i individuální kurzy pro dospělé, individuální kurzy pro děti a studenty, firemní kurzy a kurzy pro instituce
- Autorka textů literárních omalovánek – Omalovánkový čtenářský deník (Kytice, Babička, Staré pověsti české, Máj), vydavatelství OBLAK
- 4 roky redaktorka a korektora webového magazínu drogerií Teta (Teta Inspirace – www.tetadrogerie.cz )
- Redaktorská a šéfredaktorská činnost (magazín Fitness, lifestylová sekce měsíčníku FlyUP, externě příloha HN Kariéra, 100+1 ZZ, www.vitalia.cz, www.magazin.cz, www.kukatko.cz atd.)
- 16 let působení v oblasti PR a copywritingu (agentury Omnimedia, Focus)"

Český pravopis, psaní čárek, psaná čeština - kurzy pro Čechy, pro Slováky
Mgr. Leoš Teufl
map
Liberecký kraj
insert_chart
Pracovní právo
Zákon o obcích
verified

Prezeční výuka
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, obor Právo, obor Veřejná správa
- 2006 - 2011 Magistrát města Jablonec nad Nisou
- 2011 - dosud Krajský úřad Libereckého kraje

- právo - samospráva
- pracovní právo
Bc. Jitka Vácová
map
insert_chart
Finance
verified
On-line výuka
Ostravská univerzita v Ostravě, Management v neziskovém sektoru
- 1991 - 1995 účetní obce
- 1996 - 2001 vedoucí účtárny okresního úřadu
- 2001 -2021 - vedoucí finančního odboru městského úřadu
- v současné době vedoucí úseku interního auditu MČ

Účetnictví a ekonomika obcí
Marie Šedá, PhDr.
map
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
insert_chart
Knihovny, zpravodaje
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
- Slezská univerzita v Opavě, Magistr v oboru informační věda a knihovnictví – titul Mgr.
- Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

- práce v knihovnách různých typů – od roku 1982
- metodická činnost pro knihovny v MSK (2001-2020 krajský metodik)
- od roku 2020 v Národní knihovně České republiky (Knihovnický institut - Referát pro analýzu a koordinaci VKIS — IPK - informace pro knihovny (nkp.cz),
- zpracovávání koncepčních a rozvojových materiálů
- koordinace výkonu regionálních funkcí knihoven
- organizace vzdělávání pro knihovníky, předávání informací o nových
trendech v oboru, přednášková a výuková činnost pro studenty Slezské univerzity v Opavě, pro knihovníky, pro starosty i zastupitele
- publikační činnost (např. příručka Knihovna v obci (pro starosty) - https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf, příručka Jak řídit knihovnu – vyjde závěrem roku 2021), příspěvky do odborných časopisů.

Knihovnictví a spolupráce s obcemi
Ing. arch. Martina Sýkorová
map
Středočeský kraj
insert_chart
Plánování, strategie
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
ČVUT Fakulta stavební, obor Architektura a Urbanismus (dokončení: 2010)
- v roce 2010 ukončení studia na FSv ČVUT v Praze, obor Architektura a urbanismus
- po studiích zkušenosti v architektonických a projekčních kancelářích (Jakub Cigler Architekti, T-plan)
- 1 rok na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru územního plánování
- aktuálně zaměstnancem vědeckovýzkumného centru UCEEB ČVUT, kde se ve svých projektech věnuje zkvalitňování veřejných prostranství, participaci, přírodě blízkými principy hospodaření s dešťovou vodou a podpoře multidisciplinárního přístupu k problematice měst
- spolupráce na vydání metodik Plánování veřejných prostranství malých obcí (www.atraktivniobec.cz) a Voda ve městě (www.vodavemeste.cz).

Urbanismus a veřejná prostranství
Marie Machačová (Šuláková)
map
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Knihovny, zpravodaje
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
- publicistka na volné noze, v současné době je šéfredaktorkou měsíčníku Sdružení místních samospráv ČR SMSKA, také jazykovou korektorkou zpravodajů, jež vydávají SMS-služby s.r.o., a poskytovatelkou PR služeb místním akčním skupinám, pro které pravidelně tvoří tiskové zprávy či zpravodaje.
- šéfredaktorka měsíčníku Sdružení místních samospráv ČR SMSKA, jazykovou korektorkou zpravodajů SMS-služb s.r.o. a poskytovatelkou PR služeb místním akčním skupinám
- redaktorka v mediích Hanácké noviny, Český rozhlas Olomouc, Přerovský deník
- autorka publikací zaměřených na místopis či regionální potraviny, knihy Bio je naše cesta (pro nakladatelství KAZDA)
- Obecními a městskými zpravodaji i zpravodaji místních akčních skupin se zabývá už více než 20 let. Řadu z nich sama tvořila, tvoří nebo pomáhala tvořit.
- místopředsedkyně odborné poroty celostátní soutěže O nejlepší obecní a městský zpravodaj
- lektorka tématu Jak dělat obecní zpravodaj

Obecní i městské zpravodaje
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.
map
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Životní prostředí
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta , studijní obor Právo, studijní program Teoretické právní vědy, Veřejné právo
- 2003 - 2011 Ministerstvo životního prostředí, Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, Praha (odborný referent)
- 2005 - 2006 Evropská komise, Generální ředitelství Životní prostředí, Brusel (stážista)
- 2008 Ministerstvo životního prostředí Švédska, Stockholm (stážista)
- 2011 - dosud Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín (odborný asistent)
- 2012 - dosud lektor a konzultant (OSVČ)
- 2016 - 2017 Particip GmbH, Ministerstvo životního prostředí a územního plánování Makedonie, Skopje (konzultant)
- 2018 Eptisa Servicios de Ingenieria S.L., Ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny, Kyjev (konzultant)
- 2018 - dosud Město Luhačovice (člen zastupitelstva)
- 2019 - dosud Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (člen představenstva)

Právo životního prostředí
Mgr. Oldřich Vávra
map
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
insert_chart
Školství
verified
On-line výuka
Prezeční výuka
Masarykova universita v Brně, Pedagogická fakulta, obory pedagogika volného času, pedagogika historie a technická výchova s didaktikou
- 1994 -1995 Vyšší odborná škola Uherské Hradiště – učitel na středoškolském a vyšším stupni
- 1995 - 2005 Ped . f. MU Brno – doktorandské studiu pedagogiky – ukončeno na vlastní žádost bez dokončení studia – téma – Sociální percepce morálních pojmů
- 1995- 1998 – výuka na katedře pedagogiky Ped.f. MU (v době prezenční formy studia)
- 1998 – 2000 civilní služba – Ped. F. MU Brno, ústav didaktické technologie a informatiky – výuka + správa učeben výpočetní techniky
- 2006 dosud - starosta obce
- 2009 dosud předseda pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR
- 1991 1998 - vedoucí skautský oddíl Salaš
- 2001 - 2019 - vůdce skautský oddíl Tupesy
- 2013 dosud – zástupce vůdce skautského střediska Modrá (dříve výchovný zpravodaj, revizní komise)
- 2013 – dosud předseda Okresní rady junáka Uh. Hradiště (dříve předseda revizní komise, výchovný zpravodaj)
- 2021 - dosud místopředseda SMS ČR

Školství
Ing. Michal Merta MBA, MSc., LL.M.
map
insert_chart
IT technologie
Kyberbezpečnost
verified
On-line výuka
- The Notthingham Trent Univerzity, Komerční práva v kontextu EU
- The Notthingham Trent Univerzity, Právo a businnes Management
- Brno International Business School - Senior management
- Vysoká škola podnikání a práva - Management v podnikání

- IT praxe, 25 let
- IT cybersecurity, 20 let
- Ochrana osobních údajů, 10 let
- Právo, 10 let

Ochrana osobních údajů, smlouvy v IT, IT security/bezpečnost