Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Videonávody


Kurz zaměstnanci
Přihlášení se na Portál Zastupitele
Registrace na kurz
Registrace na Portálu Zastupitele
Stáže formou e-learningu
Škola místních samospráv
Zapomenuté heslo Portál Zastupitele
Závěrečné testy
Registrace na Portálu Zastupitele
Přihlášení se na Portál Zastupitele
Zapomenuté heslo Portál Zastupitele
Registrace na kurz
Kurz zaměstnanci
Škola místních samospráv
Závěrečné testy
Stáže formou e-learningu