Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Videonávody


Kurz zaměstnanci
Návod na diskuzní fórum
Přihlášení se na Portál Zastupitele
Registrace na kurz
Registrace na Portálu Zastupitele
Stáže formou e-learningu
Škola místních samospráv
Zapomenuté heslo Portál Zastupitele
Závěrečné testy