Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

STÁŽE - ohlédnutí za realizovanými stážemi

V rámci projektu vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu bylo realizováno 60 stáží, které byly vždy tématicky unikátní a zaměřená na to, co zástupce a zaměstnance obcí I. typu zajímá. V rámci realizovaných stáží jsme se vždy snažili vyslyšet požadavky vás - jejich účastníků. Stáže byly realizovány jak prezenčně v obcích či městech, tak on-line skrze videokonference.

Témata jednotlivých stáží


Tématicky byly stáže velmi různorodé, níže nabízíme seznam témat, která byla v rámci stáží realizována:


 1. Povodně a protipovodňová ochrana
 2. Jak nastartovat obecní knihovnu?
 3. Jak strategicky plánovat rozvoj obce
 4. Jak správně hospodařit v obecních lesích
 5. Cestovní ruch v malých obcích
 6. Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj
 7. Obecní zpravodaje
 8. Knihovna v obci
 9. Sociální bydlení v malých obcích
 10. Jak ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu obce
 11. Sociální služby a opatrovnictví v malých obcích
 12. Obec v digitálním světě
 13. Voda v krajině a obci
 14. Obecní kroniky a obecní zpravodaje


Fotogalerie
Bude doplněno.