Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

UNIVERZITA STAROSTY - pohled do minulosti

V rámci projektu Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 byly realizovány tři UNIVERZITY STAROSTY. Univerzita starosty byla zaměřená na různá témata, která jsou pro starosty obcí I. typu klíčová, jednalo se tak o průřezové vzdělávací akce určené na míru starostům a starostkám.
Univerzitou starosty prošlo nad XY starostů ze všech koutů celé České republiky. Zpětná vazba na univerzitu starosty byla bez výjimek pozitivní, účastníci kvitovali zejména to, že vzdělávání bylo ušité na míru starostům obcí I. typu.

O čem byla univerzita starosty?
Univerzita starosty byla určena primárně starostům, voleným zástupcům a zaměstnancům obcí I. typu. Cílem univerzity starosty bylo nabídnout zejména kvalitní přednášky na vybraná témata veřejné správy, představit příklady dobré praxe obcí a nabídnout prostor pro dotazy a sdílení zkušeností.

Jako byla témata univerzit starosty?
Témat probraných v rámci univerzity starosty bylo hned několik. Velkou měrou se na univerzitě podíleli tradiční témata jako jsou veřejné zakázky, místní daně a poplatky, rozpočet obce a jeho tvorba, financování obcí, GDPR a obecní zpravodaje. V pozadí však nezůstali ani témata, která jsou svoji důležitostí neméně zásadní, pozornost si však teprve získávají. Jedná se o témata jako kyberbezpečnost, webové stránky obcí, podnikání obcí, cestovní ruch v obci či umění vést videohovory. Pozadu nezůstala ani témata tzv. měkkých dovedností, jako byla témata řešení konfliktů, taktiky a strategie jejich zvládání.

Dokumenty z univerzity starosty
Dokumenty, prezentace, vzorové materiály a další podklady, které dostali účastníci univerzity starosty, je možné stáhnout v sekci DOKUMENTY na Portálu zastupitele. Mezi nabízené dokumenty patří zejména prezentace jednotlivých lektorů, vzorové smlouvy apod. 

Mezi dokumenty tak můžete nají prezentace na téma:
  1. Veřejné zakázky,
  2. Kybernetická bezpečnost, v rámci které jsou poskytnuty také vozové smlouvy a jiné vzorové materiály,
  3. Videohovory a jak na ně,
  4. Místní daně a poplatky,
  5. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA),
  6. Nakládání s majetkem obce,
  7. RUD.
Součástí dokumentů je také materiál, který představuje metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí.

Fotogalerie
Fotogalerie bude doplněna.