Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Kontakty

Korespondenční adresa:
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
Projektová regionální kancelář
Žižkova 98, 586 01 Jihlava
www.portalzastupitele.cz

Hlavní kancelář:
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.
Nábřežní 599
760 01 Zlín - Prštné
IČO: 751 688 103
email: info@smscr.cz
www.smscr.cz

Mgr. Dana Kratochvílová
projektový manažer a metodik
kratochvilova@smscr.cz
tel.: +420 733 104 255

Ing. Jitka Mattyášovská
manažer vzdělávání
mattyasovska@smscr.cz
tel.: +420 770 600 634

Bc. Simona Paulíkova
regionální koordinátor pro vzdělávání
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj
paulikova@smscr.cz
tel.: +420 770 680 078

Jana Mikešová
regionální koordinátor pro vzdělávání
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj
mikesova@smscr.cz
tel.: +420 770 600 659

Mgr. Michala Krejčí
projektový manažer
krejci@smscr.cz
tel.: +420 770 600 624

Bc. Simona Paulíkova
technická podpora
paulikova@smsrc.cz
tel.: +420 770 680 078