Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Vzdělávací kurzy


Škola místních samospráv

Kurz Školy místních samospráv je určen všem zástupcům obcí I. typu, kteří se chtějí dozvědět více o problematické a tématech spjatých s každodenním životem na obcích. Tématy kurzu jsou zákon o obcích, správní řád, doprava, občanský zákoník, pracovní zákon, evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, majetek obce, kontrolní řád a mnoho dalšího. V současné době je kurz realizován výhradně on-line formou skrze platformu MS Teams. Aktuální nabídka kurzů je k dispozici na hlavní straně Portálu zastupitele nebo v nabídce níže.

Kurzy na zakázku

Kurz na zakázku je na míru ušitý kurz pro zástupce a zaměstnance obcí I. typu dle požadavků, které jsou sbírány přímo v terénu. V současné době nabízíme kurz na míru věnovaný tématu spisové služby a kurz na míru věnovaný tématu zákonu o obcích. Každý kurz je koncipován na 7 vzdělávacích hodin, přičemž probíhá vždy ve dvou vysílacích dnech vždy po 3,5 hodině. V současné době je kurz realizován pouze on-line formou.

Kurzy a konzultace využívání elektronických nástrojů

Sdružení místních samospráv ČR vytvořilo dvě aplikace, které usnadňují činnosti nejen na obcích I. typu. Mezi tyto dvě aplikace patří aplikace Zasedání zastupitelstva a aplikace Správní řízení. Obě aplikace jsou k dispozici na této stránce. Kurz a konzultace využívání elektronických nástrojů je určen pro všechny, kteří by aplikace chtěli využívat nebo je již využívají. V rámci kurzu a konzultací jsou účastníkům představeny veškeré funkcionality, které aplikace nabízí. Účastník tak dostane vhled do obou aplikací. Součástí jsou i možné individuální konzultace využívání těchto aplikací.

Softskills

Kurz softskills je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci, jednáním s ostatními, předáváním informací a tzv. měkkých technikách. V rámci tohoto kurzu se dozvíte vše potřebné a hlavně vše vyzkoušíte také v praxi. Z důvodu přímého kontaktu mezi lektorem a účastníky kurzu je kurz realizován pouze prezenční formou.
Aktuální nabídka

RegionNázevObecVolná místa
Moravskoslezský kraj Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR Vítkov 18
Jihočeský kraj Dřevostavby ve veřejném prostoru ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ Jílovice 12
Jihočeský kraj Konzultace - budování a provoz dětských skupin z Národního plánu obnovy ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!! Jílovice 5
Vysočina Dřevostavby ve veřejném prostoru Žďár nad Sázavou 21
online, formou videokonference Kurz Voda v obci a v krajině 17
Středočeský kraj Pozemkové úpravy prakticky Kněžice 25
online, formou videokonference Jak analyzovat odpadové hospodářství obce aneb kde jsou skryté rezervy 20
Vysočina Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR Třešť 14
Ústecký kraj Jak hospodařit v obecních lesích – teorie a praxe s Lesy ČR Rumburk 23