Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Softskills


Kurz softskills je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci, jednáním s ostatními, předáváním informací a tzv. měkkých technikách. V rámci tohoto kurzu se dozvíte vše potřebné a hlavně vše vyzkoušíte také v praxi. Z důvodu přímého kontaktu mezi lektorem a účastníky kurzu je kurz realizován pouze prezenční formou.

Kurz lektoruje zkušená lektorka Monika Nevolová, která působila na kreativních a současně rozvojových a manažerských pozicích.

Aktuální nabídka

RegionNázevObecVolná místa
V současné době nepřipravujeme žádné kurzy