Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

E-Learning


Vítejte na stránkách e-learningu k jednotlivým kurzům a stážím. Tato stránka slouží jako rozcestník pro jednotlivé e-learningy. Pro vstup do požadovaného e-learningu je třeba zvolit správný kurz a kliknout na odkaz, který vás nasměruje přímo do daného e-learningu. Obecný návod ve formátu pdf pro vstup do e-learningu naleznete zde. Obecný videonávod na vstup do e-learningu pak naleznete na této stránce.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně e-learningu neváhejte kontaktovat technickou podporu na hinda@smscr.cz nebo na čísle +420 734 180 507.


Škola místních samospráv
Pro vstup do e-learningu Školy místních samospráv použijte prosím link níže. Součástí e-learningu jsou dva moduly - Vzdělávací program Škola místních samospráv a Opakování. Detailní návod ve formátu pdf je k dispozici zde. Videonávod je pak k dispozici na tomto odkaze.
E-learning Školy místních samospráv
Stáže
Rádi byste absolvovali stáž, ale žádný z termínů vám nevyhovoval? Právě pro vás jsme připravili hned několiv e-learningů ke stážím. Tyto kurzy neslouží jako závěrečné testy k online nebo prezenčnbním stážím, ale slouží pouze jako náhrada celé stáže v případě, že chcete absolvovat stáž formou e-learningu.
Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj
Rozvoj obce
Cestovní ruch v malých obcích
Knihovna v obci
Závěrečné testy
Závěrečné testy slouží pouuze pro případy, kdy jste účastníkem online stáže nebo Univerzity starosty, kde je pro úspěšné splnění požadován závěrečný test. Tyto testy nejsou určeny pro ty, kteří chtějí absolvovat kompletní e-learning stáže jako náhradu online nebo prezenční stáže.
TEST - Univerzita starosty
TEST - Obecní zpravodaje
TEST - Knihovny v obci
TEST - Rozvoj obce online
TEST - Sociální bydlení v malých obcích
TEST - Sociální služby a opatrovnictví v malých obcích
TEST - Jak ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu obce
TEST - Voda v krajině a obci
  TEST - Digitalizace obce
   TEST - Obecní kroniky a obecní zpravodaje
Kurz pro zaměstnance úřadů obcí I. typu
Součástí kurzu pro zaměstnance obcí I. typu je i nutnost splěnní e-learningu, který naleznete níže.
Videonávod na tento e-learning naleznete buď v sekci Videonávody na stránce podpory uživatelům nebo přímo na tomto odkazu
E-learning kurzu pro zaměstnance úřadů obcí I. typu