Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

FAQ

Musím mít vytvořenou registraci na Portále Zastupitele?
Portál Zastupitele nabízí možnosti i pro uživatele bez regitrace, k plnému přístupu ke všem funkcionalitám Portálu Zastupitele je však vytvořit registraci. Bez registrace je možné např. shlédnout webináře, není však možné účastnit se námi nabázených kurzů a stáží.
Jak se registrovat na Portál Zastupitele?
Samotná registrace neprobíhá přímo na Portálu Zastupitele, ale na webu Rok v obci. Registraci provede přímo na tomto odkazu.
Jak se přihlásím na Portál Zastupitele?
Možnost přihlášení na Portále Zastupitele je v pravém horním rohu, kde naleznete tlačítko "Přihlásit". Po přihlášení do vašeho uživatelského profilu se vám místo tohoto tlačítka zobrazí vaše přihlašovací jméno (váš e-mail).
Co musím udělat k tomu, abych se registroval na kurz nebo stáž?
Pro to, abyste se úspěšně registrovali na kurz či stáž je nutné udělat následující. Nejprve je nutné přihlásit se do uživatelského profilu na webu Portál Zastupitele (viz výše) a následně je třeba registrovat se na kurz . Registraci na kurz provede tak, že v detailu daného kurzu kliknete na tlačítko REGISTROVAT SE.
Jak poznám, že jsem úspěšně zaregistrovaný na kurz či stáž?
Poté, co se úspěšně registrujete na kurz či stáž vám Portál Zastupitele zobrazí stránku, kde vás informuje o tom, že jste byl(a) úspěšně registrován(a) na kurz či stáž. Zároveň vám do vaší e-mailové schránky přijde potvrzovací e-mail s kontaktem na koordinátora vzdělávací akce.
Jakým způsobem se přihlásím na online vysílání vzdělávací akce?
Ať jste přihlášení na kurz nebo stáž, připojení probíhá vždy stejným způsobem. Veškeré vzdělávací akce jsou v případě online formy realizovány na platformě Microsoft Teams. Regionální koordinátor všem účastníkům vzdělávací akce zašle link pro připojení den před začátkem vzdělávací akce. Pro připojení stačí kliknout na daný link. Pro připojení skrze webové rozhrané pak klikněte na prostřední dlaždici "Pokračovat v tomto prohlížeči", vyplňte své jméno a příjmení a klikněte "Připojit se". Do místnosti budete vpuštěny vždy přibližně 10 minut před začátkem vysílání.
Musím mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Teams?
K připojení není třeba mít nainstalovanou aplikaci Microsoft Teams. Na vzdělávací akci je možné přihlásit se i přímo z webového prohlížeče. Pravdou je, že aplikace Microsoft Teams nabízí širší možnosti a komfortnější prostředí než webové rozhraní.
Jaké technické požadavky jsou na mě - účastníka vzdělávací akce - kladeny?
Pro připojení je nutné mít pouze funkční PC, tablet nebo mobilní telefon, dobré připojení k internetu a reproduktor. Zejména v případě stáží je vhodné mí t i funkční mikrofon pro kladení případných dotazů, je však možné využít možnost chatu.
Součástí splnění kurzu či stáže je splnění závěrečného testu nebo e-learningu. Co to je a jak se tam dostanu?
V případě, že je součástí úspěšného splnění kurzu nebo stáže i spnění e-learningu, pak navštivte rozcestník e-learningů na Portálu Zastupitele. V tomto rozcestníku zvolte požadovaný e-learning nebo závěrečný test.
Jsem na úvodní straně e-learningu nebo závěrečného testu. Co mám dělat dál?
Nejprve je nutné přihlásit se do prostředí e-learningu. To provede tak, že v pravém horním rohu kliknete na tlačítko "Přihlásit se" a zadáte své přihlašovací údaje, které jsou stejné jako pro přihlášení se na Portál Zastupitele. Po úspěšném přihlášení pak stačí kliknout na tlačitko "Zapsat se do kurzu" a jste přímo v daném e-learningu nebo závěrečném testu.
Do e-learningu kurzu nebo do závěrečného testu jsem se přihlásil(a). Jak e-learning nebo test splním?
Pokud jste úspěšně přihlášení do e-learningu, můžete začít plnit jednotlivé tématické bloky. Po přečtení všech materiálů daného bloku je třeba zašrtnout v pravé části e-learningového rozhraní čtvereček, který by po odkliknutí měl obsahovat fajfku. Záverečné testy nelze plnit tak, že odšrtnete čtvereček, ale je třeba test úspěšně složit. pokud test úspěšně složíte, fajfka se ve čtverečku zobrazí automaticky.
Mám splněnou účast na kurzu i e-learning. Co bude následovat dál?
Bezprostředně po skončení kurzu či stáže vyhodnocuje tým regionálních koordinátorů plnění e-learningu a účast na vzdělávacích akcích. V každém případě vás bude kontaktovat regionální koordinátor ohledně vyhodnocení vaší účasti a získání certifikátu.