Projekt "Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018 – 21",
reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU

Škola místních samospráv


Lektoři
E-learning
Návod na e-learning

Základní kurz

Určeno: zástupcům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu
Místo: ve všech krajích ČR
Forma: 2+1 den prezenční školení + e-learning
Popis: Základní vzdělávání a osvojení si dovedností v 13 oblastech: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel; Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení

Navazující kurz

Určeno: zástupcům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu
Místo: ve všech krajích ČR
Forma: 2+1 den prezenční školení + e-learning
Popis: Prohloubení a upevnění znalostí a dovedností ve 13 oblastech tvořících obsah základního kurzu tj.: Zákon o obcích a související předpisy; Evidence obyvatel; Ochrana osobních údajů, pohřebnictví; Veřejné finance, dotace, majetek obce; Kontrolní řád; Občanský zákoník; Zákoník práce; Správní řád; Stavební zákon; Životní prostředí; Oblast dopravy; Školství; Sociální oblast; Krizové řízení. Kromě výkladu mají účastníci také možnost konzultace probírané problematiky s odborníky v každé oblasti.

Pro zaměstnance

Určeno: zástupcům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu
Místo: ve všech krajích ČR
Forma: 2+1 den prezenční školení + e-learning
Popis: Seznámení se základními předpisy nutnými pro činnost obce, předání odborných rad potřebných pro řešení problémů v oblastech jako jsou účtování obcí, spisová služba, ochrana osobních údajů, vidimace, tvorba zpravodaje obce apod.

Aktuální nabídka

RegionNázevObec 
Kurz pro zaměstnance obcí I. typu Více informací
Kurz pro zaměstnance obcí I. typu Více informací